Sammy & Benjamin

Gastouders met oog voor uw kindSamen......Sammy&Benjamin
Christelijk gastouderbureau Benjamin & Christelijk gastouderbureau Sammy zijn gaan samenwerken!
Een paar maanden geleden zijn wij op bijzondere wijze in contact gekomen met CGOB Benjamin; een gastouderbureau dat net als CGOB Sammy de christelijke identiteit waarborgt. Om o.a. onze positie als christelijke gastouderbureaus te versterken hebben wij besloten onze krachten te bundelen, wat betekent dat CGOB Sammy verder gaat als.... CGOB Sammy&Benjamin.

Visie
De visie van CGOB Sammy&Benjamin blijft hetzelfde
n.l. dat de Bijbel de grondslag is voor onze visie. Christelijke normen en waarden bepalen ons beleid. Dit hebben wij uitgewerkt in ons pedagogisch beleidsplan. Onze gastouders kennen de inhoud ervan en brengen dit in de praktijk. Hierdoor kunt u als ouder uw kind met een gerust hart toevertrouwen aan één van onze gastouders.
Gastouderopvang is de meest flexibele opvang bij onregelmatige werktijden.
Bent u op zoek naar een christelijke gastouder en persoonlijke begeleiding? Wilt u gastouder worden of heeft u zelf een gastouder? Wij helpen u graag om alles te regelen!
Team CGOB Sammy&Benjamin

Sammy & Benjamin