Disclaimer

Disclaimer
Deze website is een initiatief van Christelijk Gastouderbureau Sammy. Door gebruik te maken van deze website verklaart u akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden en op de hoogte te zijn van onze privacyverklaring.

De informatie die u op de Sammy website aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. CGOB Sammy levert u echter geen garantie dat de informatie op de website te allen tijde volledig en juist is. Indien u fouten op de  website aantreft, stellen wij het zeer op prijs dat u ons dat meldt via webmaster@sammykids.nl. CGOBSammy kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade geleden door foutieve informatie op de website. De informatie op de website wordt van tijd tot tijd aangepast. Dat kan betekenen dat er ook wijzigingen plaatsvinden in de inhoud van deze disclaimer en lever- en gebruiksvoorwaarden van diensten die via deze website worden aangeboden. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra deze op de site worden vermeld.

Deze website bevat links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. CGOB Sammy kan echter niet instaan voor de bereikbaarheid, de inhoud en het functioneren van de websites van derden.