Klachtencommissie

Met ingang van 2016 zijn wij aangesloten bij de geschillencommissie.

1. Omschrijving Interne klachtenregeling
CGOB Sammy wil er alles aan doen om de samenwerking tussen gast- en vraagouder zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat er een klacht is. In eerste instantie worden klachten direct met betrokkenen besproken en wordt getracht tot een oplossing te komen. Er zijn echter situaties mogelijk waarin men er onderling niet uitkomt. Dan kan men er voor kiezen contact op te nemen met onze interne klachtencommissie.

Deze is schriftelijk te bereiken via het kantoor.

U kunt de klachtencommissie ook per e-mail bereiken: info@sammykids.nl

De klachten worden geregistreerd d.m.v. het klachtenmeldingsformulier.

Download het klachtenformulier

reglement geschillencommissie:

2. Samenstelling van de klachtencommissie
De interne klachten commissie bestaat uit: een bemiddelingsmedewerker, een directielid

3. Manier waarop de klachtenregeling onder de aandacht wordt gebracht
Tijdens het koppelingsgesprek ( de contracttekening) wordt de interne- en de externe klachtencommissie onder de aandacht gebracht. Deze staat ook beschreven in ons handboekje dat gastouder en vraagouder krijgen toegestuurd in het aanmeldingspakket wanneer zij zich aanmelden via de website. Ook via de website wordt de klachtenregeling onder de aandacht gebracht.

4. Klachtenprocedure
Binnen 10 dagen laat de klachten commissie u schriftelijk weten hoe de klacht in behandeling wordt genomen. Binnen 4 weken na het indienen van de klacht wordt men schriftelijk op de hoogte gebracht van het oordeel van de klachtencommissie. Dit wordt indien nodig mondeling toegelicht.

5. Omschrijving externe Geschillencommissie
Mocht de interne klachtencommissie niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kan de klacht naar de externe geschillencommissie

zie: www.degeschillencommissie.nl/media/2282/knd-brochure.pdf