Pedagogisch beleidsplan

Ons pedagogisch beleidsplan is samengevat in de volgende tekst.

Ervan uitgaand, dat ieder mens een unieke schepping van God is, die met een bestemming geschapen is, willen wij de opvang van de aan onze zorg toevertrouwde kinderen als volgt gestalte geven :

 • Een goede band en samenwerking tussen vraagouder en gastouder stimuleren
 • Het kind te allen tijde een veilige omgeving bieden, waar het kind zich op z’n gemak voelt
 • Ontwikkelen van respect voor de Schepper, de mens en de schepping
 • Het bijbrengen van bijbelse kennis en principes
 • Ontwikkelen van zelfvertrouwen en het zich kunnen openstellen naar anderen
 • In staat zijn de ander vrij te laten
 • Ontdekken en benutten van eigen mogelijkheden en talenten
 • Een gezonde gewetensontwikkeling
 • Verantwoording kunnen nemen en zelfstandig keuzes maken en de consequenties daarvan leren te overzien
 • Een gezond en evenwichtig zelfbeeld ontwikkelen
 • Leren communiceren, samenwerken en leiding kunnen accepteren
 • Anderen in hun waarde laten en respecteren
 • Een evenwichtige plaats kunnen innemen in de maatschappij

Om deze doelstellingen bieden wij een speciale cursus aan waar gastouders tools krijgen aangereikt om het pedagogisch beleid toe te passen in de praktijk. Dit doen we in samenwerking met Kennisnetwerk Gastouderopvang.