Wie wij zijn

Onze identiteit

CGOB Sammy is een christelijk gastouderbureau dat breed werkt. Dit houdt in dat wij christelijke gastouders aanbieden daar waar deze beschikbaar zijn. Wanneer deze niet beschikbaar zijn zoeken wij verder naar goede gastouders die respect hebben voor uw christelijke overtuiging.

Ook niet-christelijke ouders kunnen hun kinderen bij onze gastouders plaatsen. Wij helpen zoeken naar gast- en vraagouders die elkaar aanvoelen en een ‘klik’ hebben met elkaar.

Gastouderbureau Sammy is eind 2007 begonnen met als doel: het aanbieden van kwalitatieve kinderopvang door gekwalificeerde gastouders.

Wij begrijpen dat ieder kind weer anders is, en dat sommige kinderen speciale aandacht nodig hebben. Door middel van trainingen, cursussen en persoonlijke begeleiding helpen wij onze gastouders om goed voorbereid te zijn op deze verantwoordelijke taak.

WAT IS EEN GASTOUDERBUREAU?

Gastouderopvang is een alternatief voor het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang. Uw kind wordt dan opgevangen in een gastgezin in het huis van de gastouder of bij u thuis (in overleg). Een gastouder mag inclusief de eigen kinderen maximaal zes kinderen van 0- 12 jaar tegelijk opvangen. Omdat gastouderopvang officieel door de overheid erkend wordt, krijgt u van de belastingdienst een tegemoetkoming in de opvangkosten, de kinderopvangtoeslag.

Het contact tussen ouders en het gastgezin komt meestal tot stand door bemiddeling van een gastouderbureau. Dit gastouderbureau werft en selecteert gastouders aan de hand van vaststaande criteria. Bij de selectie van een gastouder gaat het erom te beoordelen of iemand geschikt is als gastouder voor uw kind. Bij deze “koppeling” wordt rekening gehouden met de wensen van beide partijen.

Soms hebben ouders zelf al een gastouder gevonden, bijvoorbeeld een grootouder, vriendin of buurvrouw. Ook dan kunt u zich samen met de gastouder inschrijven bij een gastouderbureau. Het gastouderbureau verzorgt de administratie en zorgt dat de opvang voldoet aan de eisen van de Wet kinderopvang. Gastouderopvang via een geregistreerd gastouderbureau valt onder de Wet kinderopvang.

Gastouderopvang is een hele persoonlijke vorm van opvang. Daarom wordt de opvang meestal voor langere tijd geregeld. Tijdens de periode van opvang in het gastgezin is er regelmatig contact tussen de coördinator van het gastouderbureau, de ouders en het gastgezin om te kijken of alles naar wens verloopt.