Goedgekeurde diploma’s gastouderopvang

Per 2 maart 2015 zijn de volgende diploma’s volgens de Regeling Wet Kinderopvang goedgekeurd om als gastouder te mogen werken. Als u niet over een van onderstaande diploma’s beschikt, kunt u ook volstaan met het Certificaat goed gastouderschap of een Ervaringscertificaat (EVC). Daarnaast heeft u een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen nodig.

3e jaar deeltijd volgend Cultureel Maatschappelijke vorming (CMV);
3e jaar deeltijd volgend Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD).
3e jaar deeltijd volgend Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH);
A verpleegkundige;
Activiteitenbegeleider (AB);
Activiteitenbegeleiding (AB);
Agogisch Werk (AW);
Agogisch Werk/Cultureel Werk (AW/CW);
Agogisch Werk/Residentieel Werk (AW/RW);
Akte hoofdleidster kleuteronderwijs;
Akte Kleuterleidster A;
Akte Kleuterleidster B;
Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding);
Akte Muziekonderwijs A Algemene Muzikale Vorming;
Akte van bekwaamheid als hoofdleidster bij het kleuteronderwijs;
Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es);
Akte van bekwaamheid als leidster aan kleuterscholen;
Akte van bekwaamheid als leidster bij het kleuteronderwijs;
Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs;
Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es);
Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es);
Akte van bekwaamheid N XI;
Akte van bekwaamheid NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs);
Akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de lichamelijke oefening;
Akte van Bekwaamheid van de tweede graad tot het geven van voortgezet onderwijs in Textiele
Akte van Bekwaamheid voor het geven van Lager Onderwijs in het vak Lichamelijke Oefening;
Akte van Bekwaamheid voor het geven van Lager Onderwijs in het vak Nuttige Handwerken
Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard);
Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B);
Applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer(es);
Arbeidstherapie (AT);
Associate Degree Kinderopvang;
Associate Degree Onderwijsondersteuner Omgangskunde;
Associate Degree Pedagogisch Educatief Medewerker;
A-Verpleegkundige;
A-verpleegster;
A-verpleger;
B Verpleegkundige;
Bachelor of Nursing;
B-Verpleegkundige;
B-verpleger;
CIOS algemeen sportleider/ster;
Creatieve therapie (waaronder van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard);
Cultureel werk (CW);
Cultureel Werk (CW);
Diploma A (ziekenverpleging);
Diploma MHNO kinderverzorgster voor het jonge kind;
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving;
Docent Dans;
Docent Drama;
Docent Mime;
Docerend musicus;
Educatieve therapie (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard);
Extramurale gezondheidszorg (EMGZ);
Extramurale gezondheidszorg (EMGZ);
Getuigschrift A (ziekenverpleging);
Getuigschrift B (ziekenverpleging);
HBO-bachelor-SPH, CMV, WMD;
Hogere Beroepsopleiding voor Verpleegkundigen;
Hogere sociaal-pedagogische opleiding van leider(st)s op het terrein van jeugdvorming en
Hoofdonderwijzer;
Inrichtingswerk (IW);
Inrichtingswerk (IW);
Jeugdwelzijnswerk;
Kinderbescherming A;
Kinderbescherming B;
Kinderverzorging en kinderopvoeding;
Kinderverzorging en Opvoeding;
Kinderverzorging en opvoeding;
Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV);
Kinderverzorging/Jeugdverzorging 2 (KV/JV 2);
Kinderverzorging/Jeugdverzorging 3 (KV/JV 3);
Kinderverzorgster (KV);
Kinderverzorgster van de centrale raad voor de kinderuitzending;
Kreatief Educatief Werk;
Kultureel werk (KW);
Kunstzinnige therapie;
Leidster kindercentra (niet van OVDB);
Leidster Kindercentra landelijke stg. OVDB;
Leidster Kindercentra van de OVDB of onder de WEB;
Leraar speciaal onderwijs;
Leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in lichamelijke oefening;
Leraar voortgezet Onderwijs van eerste graad in handvaardigheid;
Leraar voortgezet onderwijs van eerste graad in tekenen;
Lerarenopleiding Omgangskunde;
Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde;
Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde;
Maatschappelijk Werk (MW);
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD);
Maatschappelijke zorg (medewerker gehandicaptenzorg);
Medewerker Gehandicaptenzorg niveau 3;
Medewerker gehandicaptenzorg niveau 4;
Medewerker maatschappelijke zorg;
Overgangsbewijs naar laatste jaar pedagogische academie;
Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek;
Pedagogisch management Kinderopvang;
Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg;
Pedagogisch werker 3;
Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg;
Pedagogisch Werker Jeugdzorg – niveau 4;
Pedagogisch Werker kinderopvang;
Pedagogisch werker niveau 4 Jeugdzorg;
Pedagogisch werker;
Pedagogische Academie;
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4;
Residentieel Werk (RW);
Sociaal Agogisch 2;
Sociaal Agogisch II (MBO-SA II) afstudeerrichting Kultureelwerk;
Sociaal Agogisch II;
Sociaal Cultureel Werk;
Sociaal Dienstverlener (SD);
Sociaal kunstzinnige therapie;
Sociaal Pedagogisch Werk Kinderopvang MBO niveau 3;
Sociaal Pedagogisch Werker (SPW; lang of onder WEB);
Sociaal Pedagogisch Werker;
Sociaal-agogisch II richting (MBO SA II) (semi) residentiële hulpverlening;
Sociale Arbeid (SA, SA2 of SAII);
Sociale Arbeid/Sociaal Dienstverlener (SA/SD);
Sociale Dienstverlening (SD, SA, SA1 of SAI);
SPW lang;
Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB);
Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) richting kinderdagverblijven;
Verpleegkunde A;
Verpleegkunde B;
Verpleegkunde Z;
Verpleegkunde;
Verpleegkunde;
Verpleegkundige Z;
Verpleegkundige;
Verplegende (VP);
Verpleging (VP);
Verpleging A;
Verpleging B;
Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang);
Verzorgende beroepen (VZ);
Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG);
Verzorging (VZ);
volksontwikkeling (van Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard);
voor Meisjes;
Werkvormen alsmede in (een ander vak);
Z Verpleegkundige;
Z-Verpleegkundige;
Zwakzinnigenzorg.