Hoe word ik gastouder?

Gastouder worden

Gastouders zijn zelfstandigen, die samenwerken met gastouderbureaus. Gastouderopvang wordt gereguleerd door de GGD en de Belastingdienst. Eisen die aan gastouderopvang worden gesteld op het gebied van deskundigheid, veiligheid en hygiene zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang.

Wat heeft u nodig om een gastouder te gaan werken?

  • Een diploma MBO helpende zorg of welzijn of hoger (klik hier om te downloaden) of een ervaringscertificaat waaruit blijkt dat de gastouder aan alle vereiste kwalificaties op mbo-2 niveau voldoet: het Certificaat Goed Gastouderschap
  • Verklaring omtrent het gedrag en continue screening
  • Certificaat EHBO voor kinderen welke voldoet aan de eisen gesteld door het Oranje Kruis
  • Geldig legitimatiebewijs
  • Het huis waar u opvangt dient kindveilig te zijn
  • kennis van de handleiding en meldcode kindermishandeling zoals het bureau waarmee u werkt het toepast
  • Alleen gastouders die over deze deskundigheidseis beschikken kunnen worden ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Hierdoor heeft de (vraag)ouder ook recht op kinderopvangtoeslag.
    Ga hiervoor naar “Gastouderopleiding”.